Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

Browse by

Recent Submissions

  • Kyrillidou, Martha (14 Ιουλίου 2015)
  • Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (22 Μαϊου 2007)
  • Duetsche Initiative Für Netzwerkinformation E.V.: Working Group "Electronic Publishing" (22 Μαϊου 2007)
  • Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ-Θ; Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ-Θ (ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης, 14 Μαϊου 2007)