Προβιοτικές ιδιότητες του Lactobacillus kefiri απομονωμένου από κόκκους κεφίρ και δημιουργία αντιμικροβιακών συμβιωτικών

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Προβιοτικές ιδιότητες του Lactobacillus kefiri απομονωμένου από κόκκους κεφίρ και δημιουργία αντιμικροβιακών συμβιωτικών

Show full item record

Title: Προβιοτικές ιδιότητες του Lactobacillus kefiri απομονωμένου από κόκκους κεφίρ και δημιουργία αντιμικροβιακών συμβιωτικών;
Probiotic properties of Lactobacillus kefiri isolated from kefir grains and creating antimicrobial symbiotic
Author: Βαλαβάνη, Παρασκευή
Επιβλέπων (-ουσα): Λυκοτραφίτη, Ελένη
Keywords: Πρεβιοτικά
Prebiotics
Kefir
Κεφίρ
Antibacterial
Probiotics
Gastrointestinal system
Γαστροεντερικό σύστημα
Αντιμικροβιακά
Προβιοτικά
Subject Headings: Kefir
Κεφίρ
Gastrointestinal system
Γαστροεντερικό σύστημα
Προβιοτικά
Escherichia coli
Lactobacillus
Γαλακτοβάκιλλος
Probiotics
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση του στελέχους Lactobacillus kefiri B6 που απομονώθηκε από κόκκους κεφίρ ως προς τις προβιοτικές του ικανότητες. Αρχικά, γίνεται μια εκτεταμένη παρουσίαση του γαστρεντερικού συστήματος, του κεφίρ, των προβιοτικών, πρεβιοτικών και συμβιωτικών. Έπειτα περιγράφονται οι όροι Escherichia coli και listeria monocytogenes. Τέλος, δίνεται το πειραματικό μέρος της έρευνας που έχει σαν σκοπό την εξέταση του στελέχους lactobacillus kefiri B6 και παρατίθενται τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα.The purpose of this paper is to examine the strain Lactobacillus kefiri B6 isolated from kefir grains in terms of probiotic abilities. Initially, there is an extensive presentation of the gastrointestinal system, kefir, probiotic, prebiotic and symbiotic. After describing the terms Escherichia coli and listeria monocytogenes. Finally, given the experimental part of the research aims to examine the strain lactobacillus kefiri B6 and set out the conclusions which emerged from the study.
Description: Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2015--αα6671
URI: http://hdl.handle.net/10184/11446

Files in this item

Files Size Format View
Valavani_Paraskeui.pdf 1.333Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record