Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

Browse by

 

Collections in this community

Recent Submissions

  • Tsakiridou, Efthimia; Karipidis, Philippos; Aggelopoulos, Stamatis (13 Σεπτεμβρίου 2015)
  • Καρυπίδης, Φίλιππος; Αγγελόπουλος, Σπύρος; Μητσόπουλος, Ιωάννης; Δότας, Βασίλης; Παυλούδη, Αλεξάνδρα (13 Σεπτεμβρίου 2015)
  • Ματτάς, Κωνσταντίνος; Ταμπάκης, Νικόλαος; Τσακιρίδου, Ευθυμία; Mattas, Konstantinos; Karipidis, Philippos; Καρυπίδης, Φίλιππος; Tabakis, Nikolaos; Tsakiridou, Efthimia (13 Σεπτεμβρίου 2015)
  • Tsakiridou, Efthimia; Karipidis, Philippos; Tabakis, Nikolaos (13 Σεπτεμβρίου 2015)
  • Semos, Anastasios; Pavloudi, Alexandra; Karipidis, Philippos; Tselempis, Dimitrios (13 Σεπτεμβρίου 2015)