Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Browse by

 

Το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας ιδρύθηκε το 1984. Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών, καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν επίσης μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει σε ενδιαφερόμενους φορείς συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών.

Collections in this community

Recent Submissions

  • Μανιώτη, Αναστασία (27 Νοεμβρίου 2015)