Τμήμα Λογιστικής

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Λογιστικής

Browse by

 

To Τμήμα Λογιστικής, ιδρύθηκε το 1973 και με την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. εντάχθηκε στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση. Το Τμήμα Λογιστικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως λογιστών και φοροτεχνικών, που θα απασχοληθούν, είτε σε επιχειρήσεις, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Collections in this community

Recent Submissions

  • Καρυπίδου, Στυλιανή-Δέσποινα; Ποστόλ, Δημήτρης (7 Αυγούστου 2015)
  • Κυράτσα, Αικατερίνη (7 Αυγούστου 2015)
  • Ράϊος, Παναγιώτης; Αμπατζιάδου, Αικατερίνη (7 Αυγούστου 2015)
  • Παρχαρίδου, Ευτυχία; Τζάλλας, Παρασκευάς (7 Αυγούστου 2015)