Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Browse by

 

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1983. Προϋπήρξε το Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων της Α.Σ.Σ.Ε.(Ανωτέρα Σχολή Στελεχών Επιχειρήσεων), που ανήκε στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε.Θ. Σήμερα, το Τμήμα διανύει μια νέα θεσμική και εκπαιδευτική περίοδο, που εκπορεύεται από το νόμο 2327/95, ο οποίος το καθιστά το μοναδικό, στη Βόρεια Ελλάδα, Τμήμα τριτοβάθμιας τουριστικής εκπαίδευσης, τετραετούς φοίτησης. Αυτό το επίπεδο σπουδών εξασφαλίζει την ισοτιμία του με τα άλλα ομοειδή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τις ανάλογες επαγγελματικές προοπτικές και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα. Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των τουριστικών επιχειρήσεων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Collections in this community

Recent Submissions

  • Θεοδώρου, Χριστιάνα (5 Αυγούστου 2015)
  • Avdimiotis, Spyros; Kassianidis, Panagiotis; Sigala, Marianna; Christou, Evangelos (EBSCO, NaN 2004)
  • Κασσιανίδης, Παναγιώτης (NaN 2008)
  • Κασσιανίδης, Παναγιώτης (NaN 2007)