Τμήμα Αισθητικής

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Αισθητικής

Browse by

 

Το Τμήμα Αισθητικής λειτούργησε για πρώτη φορά το 1978 στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της Αθήνας, σαν Τμήμα Αισθητικής της Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Τρία χρόνια μετά λειτούργησε στο αντίστοιχο Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης. Με την ένταξη της Αισθητικής στις Σχολές Υγείας και Πρόνοιας, η πολιτεία αναγνωρίζει τη στενή συγγένεια της Αισθητικής με τους άλλους κλάδους των Επαγγελμάτων Υγείας. Το 1983 έγινε το επόμενο βήμα, με τη δημοσίευση και εφαρμογή του Νόμου για την Τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση (Ν.1404/83). 'Ετσι, με την ίδρυση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), εντάχθηκε στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική εκπαίδευση. Το Τμήμα Αισθητικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Collections in this community

Recent Submissions

  • Γούδα, Δήμητρα (10 Σεπτεμβρίου 2015)
  • Χαραλάμου, Αικατερίνη (4 Αυγούστου 2015)
  • Νικολακάκη, Δέσποινα (4 Αυγούστου 2015)
  • Ναουμίδου, Ελένη (4 Αυγούστου 2015)
  • Καρακλάνη, Κατερίνα; Σιμελετίδου, Αθανασία (4 Αυγούστου 2015)