Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας

Browse by

 

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας (από τη γέννηση μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και παράλληλα εστιάζει και στην επαφή με και στήριξη της οικογένειάς τους. Στα ακαδημαϊκά πλαίσια του συγκεκριμένου περιεχομένου σπουδών η παρεχόμενη εκπαίδευση α) ερευνά και αναπτύσσει όλες τις δυναμικές οι οποίες καθοδηγούν το σχεδιασμό και την μεθοδολογική εφαρμογή κατάλληλων - αναπτυξιακά - πρακτικών σε όλα τα περιβάλλοντα όπου παρέχονται υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και σε κατάλληλα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ παράλληλα β) δίνει έμφαση στην ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη και η πολιτισμική μοναδικότητα του κάθε παιδιού έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα δεδομένα ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος λόγω των διαρκών αλλαγών στον τρόπο ζωής και των σύγχρονων κοινωνικών απαιτήσεων.

Collections in this community

Recent Submissions

  • Στόικου, Πασχαλία (21 Ιανουαρίου 2015)
  • Κοντοπούλου, Μαγδαληνή (15 Μαϊου 2014)
  • Μαραντίδου, Γαρυφαλλιά (13 Ιουλίου 2013)
  • Τσορακλίδου, Μενεξέ; Σεντελίδου, Θεοδώρα (13 Ιουλίου 2013)