Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Browse by

 

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1972-1973 στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και με την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. εντάχθηκε στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση. Έχει στόχο να καταρτίσει άτομα ικανά να γίνουν εργαστηριακοί συνεργάτες του μικροβιολόγου, παθολογοανατόμου και κυτταρολόγου και του βιοχημικού ιατρού. Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των ιατρικών εργαστηριακών δοκιμασιών στους ιστούς, στα υγρά και στις εκκρίσεις του ανθρώπινου σώματος, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Collections in this community

Recent Submissions