Τμήμα Έργων Υποδομής

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Έργων Υποδομής

Browse by

 

Το Τμήμα Πολιτικών 'Εργων Υποδομής εντάχθηκε το 1985 στο Τ.Ε.Ι.Θ., αλλά έχει μακρά προϊστορία, που φθάνει μέχρι την Ανωτέρα Σχολή Υπομηχανικών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πολιτικών Υπομηχανικών). Με την ίδρυση των Κ.Α.Τ.Ε.- Κ.Α.Τ.Ε.Ε. λειτούργησε το Τμήμα Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με δύο κατευθύνσεις: α) Δομικών 'Εργων και β) Συγκοινωνιακών � Υδραυλικών 'Εργων, που μετεξελίχθηκε στο υφιστάμενο σήμερα Τμήμα. Το Τμήμα Πολιτικών 'Εργων Υποδομής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των τεχνικών επιστημών, στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής. 'Εχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως στελεχών, που εφαρμόζουν τις τεχνολογικές γνώσεις στον τομέα των έργων υποδομής, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού

Collections in this community

Recent Submissions

  • Πασχαλίδου, Ευαγγελία; Τσαβδαρίδου, Ελένη (7 Αυγούστου 2015)
  • Μηνοβγίδης, Βασίλειος (7 Αυγούστου 2015)
  • Γκέτσιος, Βασίλειος; Τσεντιμίδου, Χριστίνα; Λόγγος, Πασχάλης (5 Αυγούστου 2015)
  • Μπάμπου, Κυριακή; Γιάννου, Ανθή (5 Αυγούστου 2015)