Τμήμα Μαιευτικής

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Τμήμα Μαιευτικής

Browse by

 

Στην Ελλάδα, η πρώτη Σχολή Μαιών ιδρύθηκε το 1833 από τον Ν. Κωστή. Το 1930 ιδρύθηκε στο μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη», στην Αθήνα, η Σχολή «Βιργινία Σκυλίτση». Η Σχολή Μαιών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο. Το 1954 λειτούργησε Σχολή στο Μαιευτήριο Αθηνών «Αλεξάνδρα». Το 1973 εγκαινιάστηκε η λειτουργία στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Σχολών Μαιών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κατά τα πρότυπα των αμερικανικών Σχολών. Με την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., οι Σχολές αυτές εντάχθηκαν ως Τμήματα Μαιευτικής στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση και τότε άρχισε η εισαγωγή και αγοριών και μαιευτών.

Collections in this community

Recent Submissions

  • Ταμπούρη, Άννα (18 Νοεμβρίου 2014)
  • Χονδροπούλου, Ιωάννα (30 Οκτωβρίου 2014)
  • Αδαμοπούλου, Παρασκευή (27 Αυγούστου 2014)
  • Στιβαχτάρη, Παναγιώτα (15 Μαϊου 2014)
  • Καρβέλα, Πηνελόπη (15 Μαϊου 2014)