2ο Intensive Programm OPEN-N, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012 [Annual Meeting]

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

2ο Intensive Programm OPEN-N, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012 [Annual Meeting]

Show full item record

Title: 2ο Intensive Programm OPEN-N, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012 [Annual Meeting]
Author: Καρακολτσίδης, Παύλος; Karakoltsidis, Pavlos
Επιβλέπων (-ουσα): Θεοφανίδης, Δημήτριος; Theofanidis, Dimitrios
Keywords: Ηλικιωμένοι
Older people
Programme Erasmus
Erasmus Intensive Programms
Intensive Programmes (IP)
Lifelong Learning
Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ-Θ
ΑΤΕΙ-Θ
ΣΕΥΠ
May 2012
Older People in Europe : New Needs 2
Θεσσαλονίκη
Τρίτη ηλικία
Nursing Department
Thessaloniki
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Older People in Europe : New Needs 2
Δια Βίου Μάθηση
Πρόγραμμα Erasmus
Εντατικά Προγράμματα (Ε.Π.)
Εντατικά Προγράμματα " Erasmus "
Europe
Μάιος 2012
Υγεία
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki
Ευρώπη
Subject Headings: Meetings
Συσκέψεις
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Continuing education
Health-Congresses
Υγεία-Συνέδρια
Older people-Health and hygiene
Ηλικιωμένοι-Υγεία και υγιεινή
Abstract: To 2ο Intensive Programme (IP), με θέμα την Υγεία των Ηλικιωμένων στην Ευρώπη (OPEN-N) διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙΘ, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαίου 2012. Στις δραστηριότητες του εντατικού προγράμματος συμμετείχαν, φοιτητές και Καθηγητές από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Η. Βασίλειο), Κατά το διάστημα της εντατικής συνδιδασκαλίας, οι φοιτητές συμμετείχαν σε διεθνικές ομάδες μάθησης με αντικείμενο την υγεία των Ευρωπαίων που ανήκουν στην τρίτη ηλικία. Οι εργασίες του προγράμματος έδειξαν διαφορές στην κοινωνική κυρίως προσέγγιση των ηλικιωμένων στις χώρες συμμετοχής, αλλά και ανέδειξαν καλές πρακτικές όσον αφορά την κλινική τους αντιμετώπιση καθώς και τη στοχοθεσία σημαντικών πολιτικών για την ευεξία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Επίσημη ιστοσελίδα του Anuall Meeting : http://dtheo.nurse.teithe.gr/openn2/index.php
Description: Annual Meeting /Programm OPEN-N 2--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας-- Τμήμα Νοσηλευτικής,2012
URI: http://hdl.handle.net/10184/2884

Files in this item

Files Size Format View
2012-05-30.pdf 11.48Kb application/pdf View/Open
2012-05-30 Elder abuse presentation.pdf 2.977Mb application/pdf View/Open
2012-05-30 Evid ... med dementia care 2012.pdf 1.053Mb application/pdf View/Open
2012-05-30 Gemma GREECE Presentation.pdf 96.95Kb application/pdf View/Open
2012-05-30 Home Health Care [Reparado].pdf 3.291Mb application/pdf View/Open
2012-05-30 Posi ... owerpoint presentation.pdf 1.087Mb application/pdf View/Open
2012-05-30 Stroke Awareness.pdf 4.022Mb application/pdf View/Open
2012-06-04 Evidence Based Practice Greece.pdf 4.361Mb application/pdf View/Open
2012-06-04 Stro ... nsive Greece June 2012.pdf 654.5Kb application/pdf View/Open
2012-06-05 Gree ... iving and Older People.pdf 119.4Kb application/pdf View/Open
2012-06-05 Mana ... the 21st Century - SOC.pdf 670.7Kb application/pdf View/Open
2012-06-06 Colin NHS + HSC Greece.pdf 365.3Kb application/pdf View/Open
2012-06-06 EVIDENCE-BASED PRACTICE.pdf 3.183Mb application/pdf View/Open
2012-06-06 powerpoint.pdf 2.589Mb application/pdf View/Open
2012-06-08 A mu ... derly isolation [BLUE].pdf 8.712Mb application/pdf View/Open
2012-06-08 Bes ... emic Stroke [RED] Team.pdf 1.180Mb application/pdf View/Open
2012-06-08 Bes ... Stroke [RED] Team.pdf.pdf 1.710Mb application/pdf View/Open
2012-06-08 Dysphagia [PURPLE].pdf 5.539Mb application/pdf View/Open
2012-06-08 Filme - IP Greece [BLUE].wmv 10.12Mb application/octet-stream View/Open
2012-06-08 Incontinence urinária [YELLOW].wmv 3.855Mb application/octet-stream View/Open
2012-06-08 IP- final [YELLOW].pdf 2.542Mb application/pdf View/Open
2012-06-08 Meu Filme disfagia [PURPLE].wmv 16.99Mb application/octet-stream View/Open
2012-06-08 The way forward.pdf 3.482Mb application/pdf View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record