Εξόρυξη πληροφορίας από συνδεδεμένα δεδομένα

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Εξόρυξη πληροφορίας από συνδεδεμένα δεδομένα

Show full item record

Title: Εξόρυξη πληροφορίας από συνδεδεμένα δεδομένα
Author: Τσίτσιλας, Ιωάννης
Επιβλέπων (-ουσα): Δέρβος, Δημήτριος
Keywords: linked data
Virtuoso
SPARQL
Εξόρυξη πληροφορίας
Semantic Web
Data Mining
Σημασιολογικός Ιστός
Subject Headings: Semantic Web
Εξόρυξη πληροφορίας
Data mining
SPARQL (Γλώσσα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή)
SPARQL (Computer program language)
Σημασιολογικός Ιστός
Abstract: Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει μια ανασκόπηση σε θεωρητικό υπόβαθρο των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού όπως της XML, RDF, OWL και της γλώσσας ερωτήσεων SPARQL. Θα μελετήσουμε την μορφή των συνδεδεμένων δεδομένων (linked data) και θα αναφέρουμε κάποια εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας τους όπως το Virtuoso, D2R και το Triplify. Επίσης θα γίνει ανασκόπηση των τεχνικών εξόρυξης πληροφορίας (data mining) και θα παρουσιαστούν κάποια προτεινόμενα μοντέλα για την εξόρυξη πληροφορίας από συνδεδεμένα δεδομένα. Τέλος θα υλοποιήσουμε μια εφαρμογή για την παραγωγή συστάσεων προϊόντων supermarket, δημοσιεύοντας τα προϊόντα σε μορφή Linked Data μέσω του Virtuoso, παίρνοντας αποτελέσματα μέσω SPARQL ερωτημάτων.
Description: Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΤΕΦ--Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2015--Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου"--αα6797
URI: http://hdl.handle.net/10184/7357

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record