Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕ : πρακτικό αρ. 10, 7-5-1974

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕ : πρακτικό αρ. 10, 7-5-1974

Show full item record

Title: Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών Σχολής ΑΣΤΕΓ ΚΑΤΕ : πρακτικό αρ. 10, 7-5-1974
Author: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Keywords: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ) ΑΤΕΙΘ
Πρακτικά συνεδριάσεων
Διοικητικά έγγραφα
ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Subject Headings: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Διοίκηση
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. School of Agricultural Technology and Food Technology and Nutrition--Administration
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. School of Agricultural Technology and Food Technology and Nutrition--Archives
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Αρχεία
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) παρατηρήσεις στην μέχρι τότε εφαρμογή του προγράμματος σπουδών Α' εξαμήνου και συντονισμός για το υπόλοιπο εξάμηνο, β) αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα και προτάσεις για την τροποποίηση διδακτικού προσωπικού και γ) προτάσεις για αγορά βιβλίων.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΓ, 1974
URI: http://hdl.handle.net/10184/9620

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record