Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών ΑΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 6, 4-4-1974

Eureka! Institutional Repository

About Policies About Authors Statistics FAQs Links Help Sitemap

Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών ΑΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 6, 4-4-1974

Show full item record

Title: Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών ΑΣΤΕΤ : πρακτικό αρ. 6, 4-4-1974
Author: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Keywords: ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ ΑΤΕΙΘ
Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) ΑΤΕΙΘ
Διοικητικά έγγραφα
Πρακτικά συνεδριάσεων
Subject Headings: Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. School of Agricultural Technology and Food Technology and Nutrition--Archives
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Αρχεία
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. School of Agricultural Technology and Food Technology and Nutrition--Administration
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Διοίκηση
Abstract: Στην παρούσα συνεδρίαση συζητήθηκαν: α) μελέτη αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων, β) προτάσεις-τροποποιήσεις του προσωπικού, σύμφωνα με το υπαρ. πρωτ. 320/5 Μαρτίου 1974 διαταγή της Γενικής Διευθύνσεως του ΚΑΤΕ Θεσσαλονίκης.
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΣΤΕΤΡΟΔ, 1974
URI: http://hdl.handle.net/10184/9872

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record